Skip to main content Skip to search
Ul. Wierzbięcice 2/9 Poznań | O.S.K. „KARI”
696 034 926
biuro@oskkari.eu

OSK "Kari"

Kategorie motocyklowe A A1 A2 Am

Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:

1) kategorii AM:

a) motorowerem,

b) czterokołowcem lekkim;

2) kategorii A1:

a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

3) kategorii A2

a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla,

b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,

c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

4) kategorii A:

a) motocyklem,

b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

kategorii AM, A1, A2 i A uprawnia do kierowania zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kategorii wraz z przyczepą.

Liczba godzin:

30h lekcyjnych teoria

20h zegarowych praktyki

(z wyłączeniem kat Am 5h i 5h )

Jako jeden z nielicznych O.S.K. posiadamy plac manewrowy do kategorii motocyklowych o powierzchni 9000m2 umożliwiający wykonanie wszystkich elementów egzaminacyjnych na dowolnych zajęciach. Jest to również plac sprzyjający osobą które nie miały wcześniej kontaktu z jednośladami, ponieważ na zamkniętym terenie w sposób bezpieczny mogą stawiać swoje pierwsze „świece”

Zapisz się on line